drogowskaz

drogowskaz {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. drogowskazzie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'tablica, na której napisano, jak gdzieś dojść lub dojechać, zwykle w kształcie strzałki, umieszczana na pewnej wysokości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Słup z drogowskazem. Drogowskaz pokazujący jakiś kierunek. Drogowskazy na autostradzie, na szosie, przy drodze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wzór postępowania, cenna wskazówka, przykład': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niech postawa żołnierzy z Westerplatte będzie drogowskazem dla przyszłych pokoleń. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Drogowskaz — Category Sans serif Classification Geometric sans serif Realist sans serif Date released 2003 Drogowskaz ( …   Wikipedia

  • drogowskaz — Służyć komuś za drogowskaz; być dla kogoś drogowskazem «wskazywać komuś drogę postępowania, być dla kogoś wzorem»: Zbrojne wystąpienie getta warszawskiego stało się moralnym drogowskazem dla pozostałej ludności żydowskiej na ziemiach polskich. K …   Słownik frazeologiczny

  • drogowskaz — m IV, D. u, Ms. drogowskazzie; lm M. y «słup przydrożny, stawiany najczęściej na skrzyżowaniach dróg i rozstajach, z tabliczkami opatrzonymi napisem informującym o kierunku drogi i odległości od danej miejscowości» ◊ Służyć komuś za drogowskaz,… …   Słownik języka polskiego

  • Comparison of European road signs — Example of Swiss sign near Lugano Despite an apparent uniformity and standardization, European traffic signs presents relevant differences between countries. However most European countries refer to the 1968 Vienna Convention on Road Signs and… …   Wikipedia

  • służyć — komuś za drogowskaz zob. drogowskaz …   Słownik frazeologiczny

  • Variable-message sign — Sign over Interstate 94 in Saint Paul, Minnesota, advising of a road blockage during a winter storm …   Wikipedia

  • Warning sign — redirects here. For other uses, see Warning Sign (disambiguation). For a sign on a vehicle or building relating to it or its contents, see placard. A traffic warning sign is a type of traffic sign that indicates a hazard ahead on the road that… …   Wikipedia

  • Prohibitory traffic sign — Prohibitory traffic signs Prohibitory traffic signs are used to prohibit certain types of manoeuvres or some types of traffic. Contents 1 Prohibitory traffic signs …   Wikipedia

  • Manual on Uniform Traffic Control Devices — Cover of 2009 edition The Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) is a document issued by the Federal Highway Administration (FHWA) of the United States Department of Transportation (USDOT) to specify the standards by which traffic… …   Wikipedia

  • Crossbuck — with white background and black lettering, as used in the United States A crossbuck is a sign composed of two slats of wood or metal of equal length, fastened together on a pole in a saltire formation (resembling the letter X). Crossbucks usually …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.